Committee

Honorary Chair

Shaoxiang Zhang

(Third Military Medical University)

General Chairs

Guangming Lu

Hong Bu

Jie Tian

(Nanjing General Hospital)

(West China Hospital, Sichuan University)

(Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences)

Program Chair

Chunming Li

(University of Electronic Science and Technology of China)

Program Co-chairs

Qianjin Feng

Xinjian Chen

(Southern Medical University)

(Soochow University)

Steering Committee (The names are listed in the alphabet order without priority)

Hong Bu

Wufan Chen

Chihua Fang

Ning Gu

Ming Jiang

Dexing Kong

Baiqi Li

Chunming Li

Hongen Liao

Guangming Lu

Jie Tian

Dengbin Wang

Yongtian Wang

Yuanyuan Wang

Chenyang Xu

Xiaoping Yang

Dezhong Yao

Shaoxiang Zhang

Scott T. Acton

Dimitris N. Metaxas

Anuj Srivastava

Kun Huang

Dinggang Shen

Dazhe Zhao

Lei Xing

(West China Hospital, Sichuan University)

(Southern Medical University)

(Southern Medical University)

(Southeast University)

(Peking University)

(Zhejiang University)

(National Taiwan University)

(University of Electronic Science and Technology of China)

(Tsinghua University)

(Nanjing General Hospital)

(Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences)

(Xin Hua Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University of Medicine)

(Beijing Institute of Technology)

(Fudan University)

(Corporate Innovators Huddle, Silicon Valley, USA)

(Nanjing University)

(University of Electronic Science and Technology of China)

(Third Military Medical University)

(University of Virginia)

(Rutgers, The State University of New Jersey)

(Florida State University)

(Indiana University)

(University of North Carolina at Chapel Hill)

(Northeastern University)

(Stanford University)

Tutorial Chairs

Liang Wang

Huafeng Liu

(Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences)

(Zhejiang University)

Organizing Committee Chairs

Shaoting Zhang

Zenglin Xu

(University of North Carolina at Charlotte)

(University of Electronic Science and Technology of China)

Industry Chair

Xiaodong Tao

(iFLYTEK)

Session Chairs (The names are listed in the alphabet order without priority)

Bin Dong

Chihua Fang

Dexing Kong

Guocai Liu

Jun Xu

Yilong Yin

(Peking University)

(Southern Medical University)

(Zhejiang University)

(Hunan University)

(Nanjing University of Information Science & Technology)

(Shandong University)

Publication Chairs

Xiaobo Qu

Yi Wu

Yang Chen

(Xiamen University)

(Third Military Medical University)

(Southeast University)

Organizing Committee Members (The names are listed in the alphabet order without priority):

Ji Bao (West China Hospital, Sichuan University), Yang Chen (Southeast University), Yi Guo(Fudan University), Dengwang Li (Shandong Normal University), Yang Li (Beihang University), Qingshan Liu (Nanjing University of Information Science & Technology), Lili Pan (University of Electronic Science and Technology of China), Jin Qi (University of Electronic Science and Technology of China), Xiaobo Qu (Xiamen University), Jian Sun (Xi'an Jiaotong University), Hongkai Wang (Dalian University of Technology), Lei Wang (Surpath Medical), Liansheng Wang (Xiamen University), Shuai Wang (University of Electronic Science and Technology of China), Yuhao Wang (Nanchang University), Zhengning Wang (University of Electronic Science and Technology of China), Zhongrong Wang (University of Electronic Science and Technology of China), Ying Wei (Northeastern University), Min Wu (Nanjing General Hospital), Xi Wu (Chengdu University of Information Technology), Yi Wu (Third Military Medical University), Liang Xiao (Nanjing University of Science and Technology), Weiguo Xie(Surpath Medical), Jun Xu (Nanjing University of Information Science & Technology), Shihui Ying (Shanghai University), Jun Zhang (Nanchang Institute of Technology), Zhang Zhang (West China Hospital, Sichuan University), Yuanjie Zheng (Shandong Normal University)

Program Committee Members (The names are listed in the alphabet order without priority):

Cai Chang (Fudan University Shanghai Cancer Center), Yang Chen (Southeast University), Xinjian Chen (Soochow University), Chengzhi Deng (Nanchang Institute of Technology), Zhaohua Ding (Vanderbilt University), Bin Dong (Peking University), Yuping Duan (Tianjin University), Qianjin Feng (Southern Medical University), Yue Gao (Tsinghua University), Maoguo Gong (Xidian University), Xianfeng Gu (Stony Brook University), Junwei Han (Northwestern Polytechnical University), Kun Huang (The Ohio State University), Dengwang Li (Shandong Normal University), Huiqi Li (Beijing Institute of Technology), Guocai Liu (Hunan University), Huafeng Liu (Zhejiang University), Qingshan Liu (Nanjing University of Information Science & Technology), Yiguang Liu (Sichuan University), Yonglin Liu (Wuyi University), Jianwen Luo (Tsinghua University), Xiongbiao Luo (Xiamen University), Xiangfei Meng (Chinese PLA General Hospital), Qiguang Miao (Xidian University), Tianye Niu (Zhejiang University), Yifei Pu (Sichuan University), Xiaobo Qu (Xiamen University), Jun Shi (Shanghai University), Jian Sun (Xi'an Jiaotong University), Lijun Tang (Jiangsu province hospital), Shengxian Tu (Shanghai Jiao Tong University), Dengbin Wang (Xin Hua Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University of Medicine), Hongkai Wang (Dalian University of Technology), Liansheng Wang (Xiamen University), Liang Wang (Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences), Qian Wang (Shanghai Jiao Tong University), Yuhao Wang (Nanchang University), Ying Wei (Northeastern University), Chunlin Wu (Nankai University), Xi Wu (Chengdu University of Information Technology), Changyan Xiao (Hunan University), Liang Xiao (Nanjing University of Science and Technology), Jun Xu (Nanjing University of Information Science & Technology), Yan Xu (Beihang University), Zenglin Xu (University of Electronic Science and Technology of China), Jinzhu Yang (Northeastern University), Xiaoping Yang (Nanjing University), Shihui Ying (Shanghai University), Jinhua Yu (Fudan University), Li Zeng (Chongqing University), Tieyong Zeng (Hong Kong Baptist University), Daoqiang Zhang (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics), Guodong Zhang (Shenyang Aerospace University), Heye Zhang (Shenzhen Institutes of Advanced Technology,Chinese Academy of Sciences), Qi Zhang (Shanghai University), Shaoting Zhang (University of North Carolina at Charlotte), Xiaoqun Zhang (Shanghai Jiaotong University), Yizhao Zhang (Microsoft Research Lab – Asia), Yuanjie Zheng (Shandong Normal University), Xiaojun Zhou (Nanjing General Hospital), Ce Zhu (University of Electronic Science and Technology of China), Xiahai Zhuang (Fudan University)

Important Dates/Location

Symposium date:

Sept. 23-24, 2017

Location:

Chengdu, China

名词解释 | 投诉建议 | 隐私声明 | 联系我们
© Copyright 2017 xxx, inc. All rights reserved.